Sjösättningsdag 15/4, kl 10

Hej,

nu är det dags att gemensamt förbereda oss för en härlig vårsäsong.

Vi samlas kl 10 vid klubbhuset och hjälps åt med att förbereda följebåtar för sjösättning och sjösätta dem. Vi plockar också fram klubbens optimistjollar och går igenom dem för att se att de är i ordning. C-55 skall också riggas.

Vi kommer också hinna med att fika lite tillsammans.

Vi ser gärna att våra unga seglare också är med och hjälper till med passande sysslor.

Varmt välkomna!